Què és Humanitats en femení?

Cartell de la segona edició (2012)

El 2n Cicle Humanitats en femení, a partir de l’avaluació i anàlisi de les conclusions extretes de la primera edició, s’ha fixat noves metes i reptes. En primer lloc, vol ser un espai de reflexió sobre el gènere des de la nostra disciplina, les Humanitats. En conseqüència, la transversalitat serà l’eix vertabredor tant del cicle com de les mateixes conferències: cinema, literatura, art, televisió seran alguns dels terrenys que trepijtarem per veure les múltiples configuracions dels codis de gènere.

L’objectiu no és, evidentment, trobar respostes: el cicle vol generar preguntes a partir d’un punt de vista crític que despulli els tòpics. A partir del diàleg professors – estudiants enfortirem la comunitat universitària a fi de crear un procés d’aprenentatge comú.

Per altra banda, Humanitats en femení serà un complement a la formació dels estudiants ja que permetrà aprofundir en temes que fugen, per falta de temps, dels plans docents. A més, cada sessió aportarà una granet d’arena per activar la vida universitària i fer del campus un espai d’intercanvi de coneixement i d’experiències. Finalment, donarem veu a aquelles maneres d’entendre el gènere que passen més desaparcebudes però que no per això són menys interessants.

Cartell de la primera edició (2010)

Anuncis
Anuncis